ផលិតផល

អ្នកកំពុងសម្លឹងមើលដើម្បីផ្តល់នូវភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ សុវត្ថិភាព និង ជំរើសធំទូលាយនៃផលិតផលហ្គេមអន្តរកម្មដែលមានហ្គេមនិងផលិតផលពេញលេញនិងមាន ការគាំទ្រហើយមានរូបិយប័ណ្ណច្រើនដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកលេងនូវបទពិសោធន៏ការកំសាន្តល្អដាច់ គេនិងផ្តល់ជូនប្រាក់ចំណូលអាជីវកម្មនិងទីផ្សាររបស់អ្នក។

ប្រកាសព័ត៌មាន
Gameplay Interactiveចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ SBTech ដើម្បីផ្តល់ជូននូវការភ្នាល់កីឡាបែបទីផ្សារអាស៊ី។

យើងផ្តល់ជូននូវឈុតផលិតផលដូចខាងក្រោម៖

កីឡា
           

កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ 1

BACCARAT - CINEMATIC
 
ROULETTE - CINEMATIC
 
TURBO បាការ៉ាត
 
SQUEEZE បាការ៉ាត
 
FABULOUS 4 បាការ៉ាត
 
បាការ៉ាត
 
DRAGON TIGER
 
ឡុកឡាក់
 
SUPER COLOR SIC BO
 
ច្បាប់រ៉ូឡែត
 
កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ 3D
 
7 កៅអី
 
ពហុតុ

កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ 2

VIRTUAL DEALER BIKINI
 
VIRTUAL DEALER
 
SUPER HI-LO
 
TURBO បាការ៉ាត
 
TURBO ច្បាប់រ៉ូឡែត
 
SQUEEZE បាការ៉ាត
 
FABULOUS 4 បាការ៉ាត
 
បាការ៉ាត
 
SUPER 98 បាការ៉ាត
 
7 UP បាការ៉ាត
 
DRAGON TIGER
 
ឡុកឡាក់
 
SUPER COLOR SIC BO
 
ច្បាប់រ៉ូឡែត
 
អុង 3
 
BLACKJACK
 
SUPER FANTAN
 
កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ 3D
 
7 កៅអី
 
ពហុតុ
 

កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ 3

LUCKY បាការ៉ាត
 
TURBO បាការ៉ាត
 
TURBO ឡុកឡាក់
 
បាការ៉ាត
 
SUPER 98 បាការ៉ាត
 
7 UP បាការ៉ាត
 
DRAGON TIGER
 
ឡុកឡាក់
 
SUPER COLOR SIC BO
 
ច្បាប់រ៉ូឡែត
 
អុង 3
 
BLACKJACK
 
SUPER FANTAN
 
7 កៅអី
 
កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ 3D
 
ពហុតុ
           

JAZZ IT UP
 
SPACE NEON
 
VIKINGS : MEGA REELS
 
CHESS ROYALE
 
ALCHEMIST'S SPELL
 
MOON RABBIT
 
 
7 BROTHERS
 
7 WONDERS
 
777 GOLDEN WHEEL
 
BASEBALL
 
BIKINI BEACH
 
BLOSSOM GARDEN
 
BOXING
 
CANDYLICIOUS
 
CASINO ROYALE
 
CLEOPATRA
 
DESERT OASIS
 
DIMSUMLICIOUS
 
DEEP BLUE
 
FLORA'S SECRET
 
FORTUNE CAT
 
FORTUNE DICE
 
FORTUNE KOI
 
FORTUNE TREE
 
FOUR BEAUTIES
 
FOUR GUARDIANS
 
FRUITILICIOUS
 
FO LU SHOU
 
FROST DRAGON
 
GEM FOREST
 
GENIE'S LUCK
 
GOD OF FORTUNE
 
GOD OF GAMBLERS
 
GOLDEN EGG
 
GOLF TOUR
 
HULA GIRL
 
JEWEL LAND
 
KINGS OF HIGHWAY
 
KLASSIK
 
KUNG FU FURRY
 
LANTERN FESTIVAL
 
LION DANCE
 
LITTLE MONSTERS
 
LUCKY BOMBER
 
LUCKY ROYALE
 
MAFIA
 
MONEY MONKEY
 
MONSTERS CASH
 
PANDA
 
PHANTOM THIEF
 
PHARAOH
 
PHOENIX
 
PIRATE'S TREASURE
 
QIXI FESTIVAL
 
QUEEN BEE
 
ROMAN EMPIRE
 
SAMURAI SUSHI
 
SKY STRIKERS
 
SWEET TREATS
 
THE FORBIDDEN CHAMBER
 
THE LEGEND OF NEZHA
 
THE MONKEY KING
 
THE NUTCRACKER
 
THE RED CHAMBER
 
THREE KINGDOMS
 
TOKYO HUNTER
 
TRICK OR TREAT
 
UNDERWATER WORLD
 
WILD AND THE BEANSTALK
 
WINTER WONDERLAND
 
WORLD OF WARLORDS
 
WORLD SOCCER SLOT
 
WORLD SOCCER SLOT 2
 
WUXIA PRINCESS
 
ZEUS : KING OF GODS
 
ZODIAC

ក្តាប់ លា កន្រ្តៃ
 
THE LADDER
               

ឆ្នោត GPI
 
PK 10
 
ឆ្នោត
 
គីណូ 1
 
គីណូ 2
           

SUPER BULL
               

ពុកគ័រ