អំពីយើង

Gameplay interactive គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលដោះស្រាយលើបញ្ហា Whitelabel និងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល

ពួកយើងផ្តល់នូវភាពរីករាយ និងបទពិសោធន៍ហ្គេមថ្មីៗ រួមទាំងផលិតផលហ្គេមអនឡាញជាច្រើនដូចជា កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់, ស្លូត 3D, ហ្គេម Arcade និងហ្គេម P2P

សំរាប់ពត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ sales@gameplayint.com