អំពីយើង

អន្តរកម្មហ្គេមកំសាន្ត ផ្តល់នូវបទពិសោធន៌ហ្គេមនិងការសារភ្ជាប់ដ៏អស្ចារ្យ សម្រាប់លោក អ្នក។ យើងមានផលិតផលលើបណ្តាញក្នុងឧស្សាហកម្មហ្គេមនាំមុខគេជាច្រើន កាស៊ីណូ បន្តផ្ទាល់ ហ្គេមស្លត3D ឆ្នោត (គីណូ និងអាឡូតូ) កីឡា ហ្គេម P2P ដូចជា Texas Mahjong ដែលអាចឲ្យលោកអ្នក លេងលើបណ្តាញ លើទូរសព្ទ និងកន្លែងលេងហ្គេមបណ្តាញ។

អន្តរកម្មហ្គេមកំសាន្ត មានការច្នៃប្រឌិត ទៅដោយហ្គេមតុ2D និង3D មានដូចជា Baccarat, 7Up Baccarat, Dragon Tiger, Sic Bo, Roulette, Blackjack និង 3 Pictures ដែលត្រូវបាន បង្កើតឡើងជាមួយនឹងឧបករណ៌ផ្សាយផ្ទាល់ និងជាកន្លែងល្អបំផុតសម្រាប់បទពិសោធន៌ លេងហ្គេមចំពោះលោកអ្នក។

អន្តរកម្មហ្គេមកំសាន្តដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងហ្គេម 3D ដែលមានរូបភាពជាច្រើនដែលអាចចូល លេងភ្លាមតាមរយៈ Flash ជាមួយនឹងការលេងទឹកប្រាក់ពិត ។ អ្នកលេងរបស់អ្នកមានឱកាសដើម្បីព្យាយាមលេងហ្គេមជាមួយទឹកប្រាក់ពិត។

ហ្គេមពេញលេញរបស់យើងនិងផលិតផលហ្គេមមានការគាំទ្រនិងមានរូបិយប័ណ្ណច្រើនដើ ម្បីផ្តល់លេងទូលំទូលាយរបស់អ្នកបទពិសោធនិងការកំសាន្តដ៏ល្អបំផុត។

សូមចុចទីនេះ សម្រាប់ Gameplay Interactive milestones