GAMEPLAY INTERACTIVE

Gameplay Interactive ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์และการดีไซน์เกม, การพัฒนาซอฟแวร์, การบริการโฮสติ้ง และ การรับจ้างเหมาเบ็ดเสร็จในทุกๆด้าน รวมถึงเครื่องมือสำคัญต่างสำหรับในรูปองค์กรตลอดจนการอบรมจากบุคลากรที่มีความชำนาญในการดำเนินการ