KHÁCH HÀNG

Gameplay Interactive tự hào là một trong những công ty hàng đầu thế giới về ngàng công nghiệp khai thác các trò chơi trực tuyến. Hệ thống của Gameplay Interactive được tin tưởng và ưu tiên cấp phép hoạt động đến nhiều nhà điều hành trên khắp thế giới, với số lượng lớn các trang web về trò chơi trực tuyến đang hoạt động đều đăng ký sử dụng các phần mềm phù hợp được cung cấp bởi Gameplay Interactive.

Danh sách khách hàng của chúng tôi cho thấy tầm cỡ của khách hàng lựa chọn chúng tôi vì hình ảnh thương hiệu đặc biệt của chúng tôi, bảo hiểm tốt, và đặc biệt trong các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ đẳng cấp thế giới. Dưới đây là lựa chọn của khách hàng: